Výuka dospělých

Učíte-li dospělé studenty – mohou to být studenti střední nebo vysoké školy, kolektiv pracovníků ve firmě, či jednotlivci kdekoli – musíte být připraveni čelit skutečnosti, že budete mít co do činění s lidmi, jejichž motivace k učení cizího jazyka bude velmi různorodá! Jak již bylo uvedeno v úvodu, Češi jsou hendikepováni nejen povahou angličtiny coby … More Výuka dospělých

Výuka dětí ve starším školním věku

Zatímco pro děti v mladším školním věku je nejdůležitějším prvkem výuky hra, pro děti v šesté až deváté třídě je nejdůležitější motivace! Šesťáci se mě mnohokrát ptali: „Proč se máme učit angličtinu? Proč se Angličani nenaučí česky?“ Velmi brzy jsem pochopil, že to nebylo myšleno jako vtip, ale že mi kladli vážnou otázku. A kladli … More Výuka dětí ve starším školním věku

Výuka dětí v mladším školním věku

  Učil jsem mnoho let děti ve třetí až páté třídě základní školy. Přesvědčil jsem se, že naprosto převládajícím prvkem výuky v tomto věku musí být hra. Nejde nutně jen o různé hry spojené s kreslením a malováním a různé písničky a říkanky, ale o hravost jako takovou. Děti v tomto věku mají dvě velké … More Výuka dětí v mladším školním věku

Úvodní úvaha o mých zkušenostech

Učitelem se člověk rodí. V procesu své práce se zdokonalí, zúročí své zkušenosti, inspiruje se prací a zkušenostmi svých kolegů, ale v zásadě nedosáhne vynikajících výsledků, pokud se pro tuto práci nenarodil. Člověk, který se pro učitelskou práci narodil, má totiž dar předávat vědomosti, má silnou verbální a emoční inteligenci, chová lásku k tomu, co vyučuje … More Úvodní úvaha o mých zkušenostech

Smlouva o poskytování služeb

                   VZOR       Smlouva o poskytování služeb   Poskytovatel:  Ing.Martin Kupka Na Vyhlídce 181 252 06 Měchenice IČ: 47566248 č.ú. Odběratel:       XY IČ: č.ú. čl.1.    Předmět poskytované služby Poskytovatel poskytne odběrateli výuku anglického jazyka  v rozsahu uvedeném níže. čl.2.    Rozsah poskytované služby Výuka bude probíhat každý týden v následujících termínech, pokud se obě strany nedohodnou … More Smlouva o poskytování služeb

Ceník služeb

  Ceník služeb – LEAP-anglicky líp Individuální výuka v jedné lekci o délce 60 minut ………………………….600,- Kč Individuální výuka ve dvou lekcích o délce 90 minut …………………….. 850,- Kč ( Náklady v kurzech pro 2-3  studenty si účastníci dělí mezi sebou.) Jednorázová konzultace textu, připravené prezentace, apod. ……………  400,- Kč Poslední aktualizace:   1.2.2022

Obecné podmínky výuky

Obecné podmínky výuky angličtiny poskytované firmou LEAP-anglicky líp Výuka probíhá zpravidla individuálně pro jednoho studenta. Může probíhat ve dvojici či trojici, dohodne-li se tak poskytovatel se studenty. Úhrada kurzu se vždy dělí mezi účastníky kurzu. Výuka probíhá zpravidla v lekcích, které trvají 90 minut. Je možné dohodnout též výuku v 60 minutové lekci. Kurzovné si … More Obecné podmínky výuky