Smlouva o poskytování služeb

                   VZOR       Smlouva o poskytování služeb   Poskytovatel:  Ing.Martin Kupka Na Vyhlídce 181 252 06 Měchenice IČ: 47566248 č.ú. Odběratel:       XY IČ: č.ú. čl.1.    Předmět poskytované služby Poskytovatel poskytne odběrateli výuku anglického jazyka  v rozsahu uvedeném níže. čl.2.    Rozsah poskytované služby Výuka bude probíhat každý týden v následujících termínech, pokud se obě strany nedohodnou … More Smlouva o poskytování služeb

Ceník služeb

  Ceník služeb – LEAP-anglicky líp Individuální výuka v jedné lekci o délce 60 minut ………………………….600,- Kč Individuální výuka ve dvou lekcích o délce 90 minut …………………….. 850,- Kč ( Náklady v kurzech pro 2-3  studenty si účastníci dělí mezi sebou.) Jednorázová konzultace textu, připravené prezentace, apod. ……………  400,- Kč Poslední aktualizace:   1.2.2022

Obecné podmínky výuky

Obecné podmínky výuky angličtiny poskytované firmou LEAP-anglicky líp Výuka probíhá zpravidla individuálně pro jednoho studenta. Může probíhat ve dvojici či trojici, dohodne-li se tak poskytovatel se studenty. Úhrada kurzu se vždy dělí mezi účastníky kurzu. Výuka probíhá zpravidla v lekcích, které trvají 90 minut. Je možné dohodnout též výuku v 60 minutové lekci. Kurzovné si … More Obecné podmínky výuky