Výuka dospělých

Učíte-li dospělé studenty – mohou to být studenti střední nebo vysoké školy, kolektiv pracovníků ve firmě, či jednotlivci kdekoli – musíte být připraveni čelit skutečnosti, že budete mít co do činění s lidmi, jejichž motivace k učení cizího jazyka bude velmi různorodá! Jak již bylo uvedeno v úvodu, Češi jsou hendikepováni nejen povahou angličtiny coby … More Výuka dospělých

Výuka dětí ve starším školním věku

Zatímco pro děti v mladším školním věku je nejdůležitějším prvkem výuky hra, pro děti v šesté až deváté třídě je nejdůležitější motivace! Šesťáci se mě mnohokrát ptali: „Proč se máme učit angličtinu? Proč se Angličani nenaučí česky?“ Velmi brzy jsem pochopil, že to nebylo myšleno jako vtip, ale že mi kladli vážnou otázku. A kladli … More Výuka dětí ve starším školním věku

Výuka dětí v mladším školním věku

  Učil jsem mnoho let děti ve třetí až páté třídě základní školy. Přesvědčil jsem se, že naprosto převládajícím prvkem výuky v tomto věku musí být hra. Nejde nutně jen o různé hry spojené s kreslením a malováním a různé písničky a říkanky, ale o hravost jako takovou. Děti v tomto věku mají dvě velké … More Výuka dětí v mladším školním věku

Úvodní úvaha o mých zkušenostech

Učitelem se člověk rodí. V procesu své práce se zdokonalí, zúročí své zkušenosti, inspiruje se prací a zkušenostmi svých kolegů, ale v zásadě nedosáhne vynikajících výsledků, pokud se pro tuto práci nenarodil. Člověk, který se pro učitelskou práci narodil, má totiž dar předávat vědomosti, má silnou verbální a emoční inteligenci, chová lásku k tomu, co vyučuje … More Úvodní úvaha o mých zkušenostech