Anglická frázová slovesa líp informace

      Příručka je určena pro všechny studenty, kteří si chtějí rychle osvojit základní sadu frázových sloves, která patří mezi nejpoužívanější v každodenním běžném kontaktu. Obsahuje 14 tabulí s vyobrazením frázových sloves, 10 cvičení k upevňování znalostí a závěrečný Progress test s klíčem. Použitá metoda výuky, kterou jsem sám vymyslel, se mi osvědčila daleko … More Anglická frázová slovesa líp informace