Nabídka

Nabízím vám:

Učím výhradně konverzačně, bez komerčních učebnic. Používám materiály, které jsem sám vytvořil a které neustále inovuji na základě zkušeností.

Vyučuji individuálně, je možná též výuka ve dvoučlenných, maximálně trojčlenných skupinách. Učím děti, mládež i dospělé, na všech úrovních pokročilosti.

Jsem schopen:

  • Naučit vás hovorovou angličtinu, kterou použijete v běžném kontaktu a třeba při cestování

  • Rychle zlepšit vaši schopnost dávat prezentace v angličtině a uplatnit angličtinu při jednání např. s obchodním partnerem

  • Připravit vás na maturitní zkoušku z angličtiny, nebo na přijímací zkoušku na SŠ, VŠ

  • Připravit vás na zkoušku FCE, CAE

  • Doučit vaše dítě co zameškalo ve škole

  • Prostě se s vámi scházet a konverzovat s vámi o čem chcete

  • Bleskově s vámi konzultovat text nebo prezentaci, které máte za pár hodin použít – čili poskytnout vám pomoc když jste v časové tísni

Umím zejména:

  • Rychle najít váš nejefektivnější způsob učení a využít jej při vašem studiu

  • Naučit vás „anglicky myslet a mluvit“ a skutečně vás „rozmluvit“

  • Vysvětlit vám mluvnici na pozadí češtiny a zprostředkovat logiku anglických slovesných časů