Pomohu vám vylepšit vaše vyprávění

Pomohu vám vylepšit vaše vyprávění!

Pokud chcete anglicky vyprávět, co se vám stalo, nebo co jste zajímavého zažili, použijte minulý čas prostý.

Tuhle poučku zná už leckterý žák druhého stupně základní školy a student střední školy zcela jistě. Znalost pravidelných sloves je samozřejmostí a testování znalosti tří tvarů nepravidelných sloves je oblíbeným způsobem jak potrápit studenty.

No jo, ale znát tvary sloves je jedna věc, a umět je aktivně použít ve vyprávění je věc druhá. Pro průměrného studenta by ale nemělo být příliš těžké sestavit například následující text:

Sunday morning was sunny and beautiful. We got up early, had breakfast and then went cycling. We went to the country but after some time the weather started to change. The change was so fast that before we got to the lake in the woods, it started to rain heavily. It was a real downpour and in the end we decided not to continue but to return home.

Zkusme teď tento text vylepšit tím, že do něj vložíme věty v minulém čase průběhovém, pomocí nichž vytvoříme náladu okamžiku:

Sunday morning was beautiful. The sun was shining and the birds were singing. We got up early, had breakfast and then went cycling. When we were out of our city and already cycling through the country the weather started to change. The strong wind was blowing and the sky went cloudy. The change was so fast that before we got to the lake in the woods, it started to rain heavily. It was a real downpour and in the end we decided not to continue but to return home. When we were cycling back home we got soaked wet.

Posuďte sami, nakolik se příběh stal barvitějším a poutavějším. Toto je ten nejčastější způsob, jak v praxi použít minulý čas průběhový.

Další způsoby jsou:

Mluvíme o období v minulosti:  I was working in the garden all afternoon yesterday.

Říkáme co se v určitém období v minulosti stalo: I met my wife when we were studying at university.

Těm z vás, kteří si stáhli můj eBook zdarma zde na mém blogu, a těm, kteří si zakoupili můj první placený eBook, jsem slíbil, že si stručně zrekapitulujeme, jak v praxi používat anglické slovesné časy.

Právě jste dočetli druhou část – krátký přehled, jak používat anglické minulé časy. Nemluvil jsem zde o tom, jak použít třetí vyprávěcí čas – předminulý čas. Nezapomenu na něj, zmíním se o něm brzy.

Příště se budeme věnovat tomu nejobtížnějšímu pro české studenty – jak rozlišit kdy použít předpřítomný čas a kdy čas minulý prostý.

Do té doby se mějte moc hezky. Zatím mi nikdo z vás nenapsal o svých plánech na následující víkend. Ještě to můžete dohnat! Přidejte i krátké vyprávění co jste prožili ten minulý víkend!

Jedině stálým cvičením docílíte skutečného pokroku!  🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s