Naučme se jemné nuance způsobů jak v angličtině vyjádřit budoucnost!

Před dvěma lety jsem v létě svému anglickému kolegovi Spikovi, který leta učil angličtinu v Austrálii, položil záludnou otázku:

Je to anglicky správně, když řeknu: „I am flying to Australia next summer.“ ??

Říkám záludnou, neboť jsem vzápětí touto otázkou vyvolal hádku mezi ním a dalšími Angličany, kteří slyšeli naši debatu. Spike mi totiž řekl, že to správné není, neboť nemohu o budoucnosti mluvit přítomným průběhovým časem! Vedle stojící David se ohradil argumentem, že to správné je, protože všichni to tak říkají a považují to za správné. Jeho žena Gloranna a její sestra Katherine Davida vehementně podpořily. Spike trval na tom, že to správné není, nicméně uznal, že je to v hovorové angličtině běžné. S úsměvem mě přesvědčoval, ať namísto toho použiji větu:

„I will be flying to Australia next summer.“

Tato věta je v budoucím průběhovém čase a rozhodně odpovídá pravidlům správné angličtiny, tvrdil Spike.

Živá výměna názorů nakonec utichla, a já jsem si zapamatoval, že pokud budu chtít někomu říci, co mám v budoucnu v plánu, mohu použít přítomný čas průběhový, i když s vědomím, že to není úplně košer.

Vzpomínáte na první díl tohoto seriálu POMOHU VÁM S ANGLICKÝMI SLOVESNÝMI ČASY? Tam byly ve stejném významu uvedeny tyto věty:

We are going to the cinema tonight.

Večer jdeme do kina.

I am playing an important match on Saturday.

V sobotu hraji důležitý zápas.

They are having some friends in tonight.

Mají na večer pozvané nějaké přátele.

Uvedl jsem tam, že tohle je jeden z nejčastějších způsobů použití přítomného průběhového času, a je nasnadě, že takto vyjadřujeme plán, který je napevno domluven, a nejspíš z něho nesejde.

Chcete-li použít tyto věty ve zcela správné formě, použijte budoucí čas průběhový:

We will be going to the cinema tonight.

I will be playing an important match on Saturday.

They will be having some friends in tonight.

Budete-li chtít vyjádřit, co máte v nejbližší době v úmyslu uskutečnit, jinými slovy co hodláte udělat, použijte velmi rozšířenou slovesnou strukturu going to:

We are going to go to the cinema tonight.

Večer hodláme jít do kina.

I am going to play a match against him some day.

Mám v úmyslu proti němu hrát jednoho dne zápas.

They are going to have some friends in at the weekend.

Mají v úmyslu si na víkend pozvat nějaké přátele.

Jistě dokážete vnímat nuanci, kterou jsem vytvořil lehkou záměnou vět a použitím struktury going to.

Jde tady spíše o nápad, ideu, odhodlání, nikoli o zcela definitivní plán!

Již zmíněný budoucí čas průběhový použijeme také tehdy, když víme, co bude v danou chvíli v budoucnosti probíhat:

I will be driving to Brno tomorrow around 10 a m.

Zítra kolem desáté budu na cestě autem do Brna.

Typický je také dotaz:

Will you be coming to my birthday party?

Přijdeš na můj narozeninový večírek?

Je to velmi zdvořilá otázka, neboť jde o zcela neutrální dotaz.(neptáme se ani na plány ani na úmysly dotyčného, jen jestli se jeho příchod uskuteční)

Nasnadě je také použití v následujícím příkladu:

I have arranged for a temporary job in France. I will spend two months there. I will be picking grapes.

Zařídil jsem si brigádu ve Francii. Strávím tam dva měsíce. Budu tam sklízet hrozny.

Protože jsme vymezili časové období v budoucnosti, je vhodné použít průběhový budoucí čas, chceme-li vyjádřit, co tam v daném období budeme dělat.

Zbývá nám zmínit se o prostém budoucím čase, který, jak jistě víte, tvoříme pomocí výrazů will/shall.

Výraz will dnes naprosto převládá a já si dovolím z důvodu zestručnění výraz shall v tomto pojednání již nezmínit. Prosím vyhledejte si informaci jinde.

Nejběžnější situací, kdy používáme prostý budoucí čas, je vyjádření momentálního rozhodnutí:

I will have coffee.

Dám si kávu.

Are you really so busy? I will come and help you!

Máš opravdu tolik práce? Tak já přijedu a pomohu ti!

Běžné je také použití, vyjadřujeme-li domněnku, víru, naději, pravděpodobnost:

I think that you will be satisfied!

Myslím, že budete spokojen!

She believes that John will do it for her.

Věří, že to John pro ni udělá.

We hope that you will feel comfortable here.

Doufáme, že se tu budete cítit dobře.

It will probably work very well.

Pravděpodobně to bude fungovat velmi dobře.

Will se též používá při vyjádření něčeho, co se stane, aniž bychom tomu mohli zabránit, či to ovlivnit:

We must hurry. It will go dark soon!

Musíme si pospíšit. Brzy se setmí.

Oh, you are going to buy a Porsche! It will be expensive.

Jé, tak ty si hodláš koupit Porsche! To bude drahé!

Jsou ještě další situace, kdy je vhodné použít will, ale my jsme si uvedli ty nejpoužívanější.

Právě jste dočetli sedmý a poslední díl seriálu blogů, ve kterém jsem vám chtěl pomoci s anglickými slovesnými časy. Mám dlouhou praxi s výukou angličtiny a vím, že se studenti rozmluví až tehdy, když jsou schopni se spontánně rozhodnout, který ze slovesných časů použít a udělají to podvědomě. K této dovednosti vede dlouhá cesta cvičení, a protože vím, že je dlouhá, chtěl jsem vám ji trochu zkrátit.

Nebyl by to správný závěr, kdybyste neměli šanci vyzkoušet sami sebe v pořádném testu!

A tak si ověřte nabyté znalosti v PROGRESS TESTU, který si stáhněte ZDE.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ si můžete stáhnout ZDE.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s